تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

0
512
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

فقط باید بفهمید چه زمانی واقـعا طالب موفقیت هستید؛ چون دیگر هیچوقت تسلیم نمی شوید و مهم نیست آنوقت دیگر شرایط چقدر رو به سختی برود.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری :تخلفات ساختمانی چیست؟ منظور از تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان است. مبنا و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره های ۱۱ گانه آن است.

در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌ و ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تامین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد. مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

انواع تخلفات ساختمانی کدامند؟ تخلفات ساختمانی انواع مختلفی دارد که در ادامه این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱- تخلف بنای فاقد پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰: هرگونه ساخت و سازی که فاقد یک مجوز کتبی از سازمان شهرداری باشد بنای فاقد پروانه شمارده می‌شود. به همین علت در صورتی که صاحب ملک تمامی مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را انجام داده باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و ساختمان خود را بنا کند در این حالت همچنان به آن ساختمان بنای فاقد پروانه می‌گویند. اگر محل بنای ساخته شده فاقد پلاک ثبتی باشد و شما در همان ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، با توجه به قانون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در صورتی که بنا در محدوده و حریم شهر واقع شده باشد در صورت نداشتن سند همچنان شامل این ماده می‌شود.

۲- تخلف عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰: در تخلفات ساختمانی بحث عدم احداث پارکینگ امر بسیار مهمی شمرده می‌شود. با توجه به افزایش خودروها و سد معبر فضای شهری تخلف عدم احداث پارکینگ تخلفی مهم در نظر گرفته می‌شود. عدم احداث پارکینگ به زیبایی فضای شهری نیز آسیب می‌زند.
تخلف عدم احداث پارکینگ به همسایگان نیز آسیب می‌زند و موجب پر شدن فضای کوچه و سختی تردد و عبور و مرور می‌شود.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

در صورتی که شما ساختمانی را بنا کنید که پارکینگی برای واحدهای ساختمان در نظر نگیرید یا پارکینگ ساختمان غیر قابل استفاده باشد و امکانی برای اصلاح آن پارکینگ به پارکینگ مورد استفاده وجود نداشته باشد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیتی که ملک شما دارد و همچنین نوع استفاده از فضای پارکینگ رای اخذ جریمه از مالک را صادر کند و تخلف عدم احداث پارکینگ برای شما لحاظ شود. ولی در صورتی که امکان تبدیل مکان پارکینگ به فضای قابل استفاده از پارکینگ تبدیل شود کمیسیون ماده ۱۰۰ حق اخذ جریمه را ندارد. به همین دلیل شما از تخلف عدم احداث پارکینگ مبرا می‌شوید.

۳- تخلف احداث بنا مغایر با کاربری ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰: دقت داشته باشید در شهرهایی که یک نقشه جامع برای شهر تهیه و تنظیم شده باشد، شهرداری‌ها موظف هستند در پروانه ساختمانی نوع استفاده از بنا را قید کرده و در صورتی که بر خلاف نوع کاربری درج شده در پروانه ساختمانی در منطقه مدکور ساختمانی با نوع کاربری متفاوتی بنا شود شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد تخلف ساختمانی را بیان کند و در صورتی که احراز شود حداکثر ۲ ماه مهلت به مستاجر یا مالک داده می‌شود تا ملک را تخلیه کند و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. موضوع کاربری زمین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است. به این معنی که اگر قرار باشد کاربری زمینی تغییر کند، در صورتی که این کار بدون اخذ مجوزهای لازم انجام شود، این کار جزو تخلفات ساختمانی محسوب شده و قطعاً با برخورد سخت قانونی مواجه خواهد شد.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با عدم استحکام یک بنا از منظر فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مدت خاص را تعیین می‌کند تا اقدام به رفع نقص انجام شود. اگر بنا به لحاظ فنی امکان محکم سازی و مقاوم سازی را نداشته باشد یا مالک آن ساختمان اقدامات لازم در رابطه با این موضوع را به عمل نیاورد کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به قلع و قمع بنا صادر می‌کند و موظف هستند آن را اجرا کنند. چنانچه مهندسین ناظر گزارشی که شهرداری در خصوص عدم استحکام بنا صادر کرده است را قبول نداشته باشند مراتب به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و اقدامات لازم انجام می‌شود.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

تجاوز به معابر شهری و عدم رعایت اصول فنی: زمانی که تخلفات ساختمانی با عنوان تجاوز به معابر شهری بیان می‌شود، مالک موظف است در هنگام نوسازی بنا با توجه به پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت بگیرد، شهرداری در چنین مواردی موظف است مانع از ادامه عملیات ساختمانی شده و پرونده آن ملک را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

تخلف تراکم ساختمانی: تخلف تراکم اضافی ساختمان که معمولاً با نام و عنوان تخلف از اصول شهرسازی یا گاهی با عنوان تخلف از ضوابط فنی و یا بهداشتی عنوان می‌شود، قابل رسیدگی است.
شهرداری‌ها موظف هستند پس از اخذ جریمه برابر تبصره ۴ قانون، گواهی پایان ساخت ملک بنا شده را صادر کنند. در مواردی که شهرداری حکم صادر شده در رابطه با جریمه را به اجرا گذارد آثار آن مجاز شناخته شده قسمت‌های اضافه بناست که قبل از آن غیر مجاز محسوب می‌شده است. اعتبار رأی بقاء جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تراکم اضافه تنها تا هنگامی صدق می‌کند که آن بنا پا برجا باشد و در صورت تخریب ساختمان و تجدید بنا استناد به رأی صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساختن مجدد بنا به هیچ عنوان قابل قبول نیست. یکی از مهمترین تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شامل ساخت بناهایی که فاقد پروانه هستند، است. از نظر ساکنین در ساختمان یکی از مهمترین تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ است.

مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی کیست؟ دقت داشته باشید هر زمانی که ساختمان و بنایی برخلاف اصول شهرسازی، اصول فنی یا اصول بهداشتی مندرج در پروانه ساخت بنا شود به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور) ، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر (با انتخاب شورای شهر) مطرح می‌شود.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

در این هنگام پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کنند که فقط به مدت ۱۰ روز مهلت دارد توضیحاتی که به صورت کتبی ثبت شده است را ارسال کند. پس از گذشت مدت زمان تعیین شده کمیسیون موظف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند، در عرض مدت زمان ۱ ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد را اتخاذ کند. در برخی موارد پیش می‌آید که شهرداری مانع از ادامه فعالیت ساخت ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، دراین صورت مالک یا سازنده مکلف است حداکثر در طی یک هفته از تاریخ ذکر شده یا همان زمان جلوگیری از ساخت بنا ، موضوع را در کمیسیون ذکر شده مطرح کرده باشد، در صورتی که این امر انجام نشود کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد.
چنان چه تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی از بنای ساخته شده باشد، مدت زمان محدودی که نباید بیشتر از دو ماه باشد جهت اقدامات لازم تعیین می‌شود. سازمان شهرداری مکلف است در اسرع وقت تصمیم اتخاذ شده را به مالک بنا ابلاغ کند. در صورتی که مالک بنا در مدت زمان تعیین شده اقدام به قلع بنا نکند سازمان شهرداری باید قانوناً و رسماً خود اقدام به قلع بنا کرده و هزینه آن را طبق ضوابط و مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک بنا دریافت خواهد کرد. هر زمانی که ساختمان و بنایی برخلاف اصول شهرسازی، اصول فنی یا اصول بهداشتی مندرج در پروانه ساخت بنا شود به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور) ، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر (با انتخاب شورای شهر) مطرح می‌شود. در نهایت پیگیری تصمیم اتخاذ شده به وسیله شهرداری باید انجام شود.

تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری
تخلفات ساختمان و ماده ۱٠٠ کمیسیون شهرداری

*** بهتر است بدانید، در هنگام رسیدگی به این تخلفات یک تیم مرکب باید ساخته شود تا نظر و تصمیم نهایی برای اجرای حکم را اعلام کند و شهرداری آن را ابلاغ و اجرا کنند. در واقع هر زمانی که ساختمان و بنایی برخلاف اصول شهرسازی، اصول فنی یا اصول بهداشتی مندرج در پروانه ساخت بنا شود به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور) ، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر (با انتخاب شورای شهر) مطرح می‌شود. در نهایت پیگیری تصمیم اتخاذ شده به وسیله شهرداری باید انجام شود.*** سپاس از نگاه پر مهرتان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید