مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

1
1266
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

اگر شما خود را با دیگران نسنجید، آنچه که هستید، همان خواهید بود.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد : ساخت ویلا می توانند بسیار هیجان انگیز باشد؛ ویلا آدم را یاد آرامش و آسایش دلپذیری می اندازد که فراموش نشدنی است، گاهی که از اطرافمان خسته می شویم ویلای میشود مکان رفع خستگی های روحی مان؛ ما در اینجا قصد داریم مراحل ساخت یک ویلای زیبا و دوست داشتنی را توضیح دهیم، امیدواریم ویلای رویای تان را بسازید و از آن لذت ببرید.

گام اول-  در ابتدا برای ساخت ویلای تان یکسری اقدامات ابتدایی انجام دهید؛ مثلا اخذ مجوز، تهیه نقشه که جز واجبات برای ساخت ویلا تان است. پس از تایید نقشه های معماری و سازه توسط مهندس معمار و محاسب و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای موافقت با ساخت ویلا ابتدا شروع به نقطه گذاری زمین طبق نقشه نسبت به زمین همسایه یا جدول خیابان می کنیم، دو نقطه از زمین مورد نظر را نشانه گذاری می کنیم، توسط دو عدد گل میخ یا میلگرد 30 سانتی در نقاط نشانه گذاری شده می کوبیم،سپس ریسمان را به دو نقطه ی مورد نظر تنظیم میکنیم، توسط یک عدد گونیای بزرگ یک متری یا فیثاغورث، بعد دیگر زمین را گونیا می کنیم و نقطه سوم را مشخص می کنیم پس از نشانه گذاری نقطه سوم برای به دست آوردن نقطه چهارم با متر طبق نقشه سر و ته نقشه را نیز چک می کنیم که طول و عرض نشانه گذاری شده بر روی زمین با نقشه همخوانی داشته باشد. اگر زمین در دو بعد دیگر ناگونیا بودن توسط دو عدد متر نقطه مورد نظر در بعد چهارم را به دست می آوریم و یا اگر بعد چهارم نیز نشانه گذاری کرده گونیا بود توسط متر، سر و ته زمین را طبق ابعاد نقشه با گل میخ نشانه گذاری می کنیم .

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

گام دوم- گچ ریزی: با ریسمان بین نقاط نشانه گذاری شده را گچ ریزی می کنیم، اگر عمق زمینی که عملیات پی کنی قرار است در آن انجام شود از یک متر بیشتر شود، بهتر است برای هر یک متر اضافه پی کنی نسبت به نوع زمین ریزشی یا دج مقداری نسبت به نقاط نشانه گذاری شده و گچ ریزی شده زمین را بیشتر در نظر بگیریم فقط در نظر داشته باشد اضافه  به عرض برای پی کنی مختص زمین هایی است که به دیوار و ملک همسایه اشتراک نداشته باشند و در وسط زمین پیکنی انجام شود قابل اجراست اگر جنس آن ماسه ای یا رسی است 45 درجه شیب نسبت به خط مورد نظر بیشتر در نظر گرفت، مثال خط در نقطه اصلی با یک متر پی کنی بیشتر 45 سانتی متر به ابعاد هر طرف پی اضافه می شود، در مواردی نمی توان عمق پی را این گونه محاسبه کرد در صورت مجاورت ویلا با ملک همسایه باید توسط عملیات سازه نگهبان و عمل پایدار سازی گود، عمل برداشت خاک رعایت شود.

گام سوم- خاکبرداری و پی کنی: در این مرحله بسته به نوع خاکبرداری با نظر ناظر و یا پیمانکار توسط بیل مکانیکی و یا لودر و کامیون عملیات خاکبرداری انجام می شود.

گام چهارم- رگلاژ و تسطیح:مقدار 10 الی 25 سانتی متر از زمینی که قبلا توسط بیل و لودر خاک برداری شده به صورت دستی و توسط بیل و کارگر انجام می شود، دلیل این کار نیز به علت سست شدن دانه های خاک و جدا شدن آن ها از یکدیگر توسط شانه های بیل یا لودر می باشد.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

گام پنجم- بتن مگر یا پاکیزگی: به ارتفاع 5 الی 10 سانتی متر از کف زمین مورد نظر را با بتن مگر عیار 150 توسط قالب چوبی یا فلزی در محل هایی که قرار است فونداسیون و قالب بندی اجرا شود می ریزیم و یا اگر پی به صورت رادیه ژنرال اجرا گردد کل محل آرماتور گذاری را بتن ریزی می کنیم.

گام ششم- قالب گذاری: قالب بندی را به چند صورت فلزی ، چوبی، فایبرگلاس یا آجری اجرا می کنند. در صورتی که قرار باشد قالب بندی به صورت فلزی یا چوبی یا توسط لایه های فایبر گلاس انجام شود، ابتدا باید آرماتور بندی انجام شود(میلگردها خم شود و خاموت ها آماده و در محل مورد نظر کار گذاشته شود و با سیم های مفتول به ضخامت 1/5 تا 2 آن ها را به هم می بندیم یا گره می زنیم، جوشکاری در محل وصله آرماتورها مجاز نمی باشد.) پس از چرب کردن قالب های فلزی و چوبی با فایبر گلاس آن ها را محکم با سیم در محل مورد نظر می بندیم و اگر قرار باشد توسط آجر قالب بندی شود، قبل از کارگذاری میلگردها در محل مورد نظر آجرها را نسبت به فشار پی از 10 تا 20 سانتی متر و پایه هایی در پشت قالب تعبیه می کنیم ، فقط باید در نظر داشت که حتما در قالب آجری قبل از بتن ریزی پلاستیک هایی بر روی دیوارهای داخلی پی ها برای جلوگیری از مکش شیره بتن کار گذاشته و یا اگر سازه فلزی باشد در محل آکس ستون ها باید توسط صفحه پلیت همراه با بولت های فلزی با سیم مفتول توسط استادکار خبره با نظر مهندس ناظر کارگزاری شود و یا در صورت اسکلت بتنی میلگردهایی به صورت انتظار در قسمت هایی که قرار است ستون گذاری شود، اندازه ی ارتفاع میلگردهای انتظار 60 برابر قطر میلگرد می باشد، مثال اگر میلگردهای انتظار در نقشه 18 تعیین شده است، 18*60=1/10 سانتی متر از روی میلگرد تحتانی فونداسیون بتن رویه فونداسیون می باشد و خاموت های ستون ها پس از بستن میلگردهای طولی کار گذاشته شده و با سیم در محل خود طبق نقشه بسته می شود، سپس اگر در ستون سنجاقی لازم باشد، طبق نقشه در محل خود کار گذاشته می شود.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

گام هفتم- رامکا: پس از بتن ریزی فونداسیون اگر سازه بتنی باشد باید 4 عدد میلگرد عرضی به اندازه ابعاد ستون به اسم رامکا بسته شود که این ابعاد به صورت زیر می باشد: اگر ستون 40*40 باشد در اصل آرماتورگذاری+ کاور بتن از هر طرف 5 سانتی متر می باشد، یعنی خاموت گذاری یا تنک گذاری ستون 30*30 می باشد ولی رامکا همان 40*40 در نظر گرفته می شود که جای دقیق ستون ها مشخص شود.

گام هشتم- قالب گذاری ستون ها:قالب ستون ها به دو صورت فلزی یا چوبی و یا فایبرگلاس کار گذاشته می شود و توسط کارگران بتن ساز در محل طبق دستور مهندس ناظر شروع به بتن ریزی می کنیم، فقط برای جلوگیری از جدا شدن دانه ها موقع بتن ریزی بهتر است ارتفاع بتن ریزی از 1 متر بیشتر نشود که در این صورت یک طرف قالب تا 1 متر مانده به کف فونداسیون باز شده و بتن ریزی از آنجا شروع شده و پس از ویبره زدن و یا ضربه توسط چک کش در گوشه های قالب بتن ریزی تا بالاترین مرحله پیش می رود، پس از حداقل 48 ساعت از زمان بتن ریزی آخرین ستون شروع به باز کردن قالب ستون ها می کنیم فقط قبل و بعد از بتن ریزی، قالب ها باید توسط روغن سوخته با یک دستمال چرب شود که قالب ها پس از بتن ریزی هم سطح صافی را به دست آورد و هم اینکه از چسبیدن قالب به بتن جلوگیری کند.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

گام نهم- شمع گذاری و میلگرد گذاری و آویزها: شمع ها به دو صورت فلزی و چوبی در زیر پودرهای بتنی کارگذاری میشود، قالب گذاری زیر سقف ها انجام می شود، پس از میلگرد گذاری و کارگزاری خاموت ها و بستن آنها توسط سیم مفتول شروع به بستن آویزها بغل پودرهای بتن می کنیم.

گام دهم- تیرچه گذاری و یونولیت: پس از کارگذاری آویزها، طبق نقشه شروع به کار گذاری تیرچه ها که از قبل سفارش داده ایم می کنیم، فاصله آکس تا اکس تیرچه ها معمولا باید 48 سانتی متر باشد. در حین کارگذاری تیرچه ها شروع به کار گذاری یک عدد یونولیت می کنیم، یا در صورتی که سقف بلوک باشد،در هر سر تیرچه بلوک گذاری می کنیم و در پایان، قسمت های خالی تیرچه ها با استفاده از بلوک یا یونولیت یا سفال پر می شود، میلگردهای تقویتی در پایان تیرچه و یونولیت یا قبل از کارگذاری تیرچه و یونولیت، حتما طبق نقشه باید در محل های خود کار گذاشته شوند.

گام یازدهم- قالب گذاری دور سقف: پس از کارگذاری تیرچه و یونولیت، قالب های دور سقف را با سیم مفتول می بندیم و سیم های حرارتی بر روی سقف را با میلگرد 8 یا 6 طبق نقشه و دستور مهندس ناظر می بندیم، این کار را توسط آرماتور بند به فاصله حداکثر 30 سانتی متر با سیم مفتول 1/5 تا 2 انجام می دهیم. پاکسازی سقف را با استفاده از خرده یونولیت و سیم اضافه انجام می دهیم و سپس شروع به بتن ریزی می کنیم، بهتر است بتن سقف را به صورت آماده از کارخانه ی معتبر تهیه و توسط پمپ به محل مورد نظر بریزیم و توسط کارگران و استاد کار ماهر آن را انجام دهیم و با چند عدد ماله چوبی یا پلاستیکی یا دستگاه تسطیح بتن آن را صاف کرده ، فقط برای جلوگیری از کرم زدگی بتن، حتما توسط دستگاه ویبراتور، حباب های اضافه را باید از بتن خارج کنیم، عملیات مرطوب کردن بتن و آب پاشی آن پس از 24 ساعت و حداقل تا 1 هفته باید به صورت مداوم توسط یک کارگر انجام شود، بهتر است برای جلوگیری از تبخیر آب بتون، گونی های چتایی را که بر روی سقف به صورت سراسری پهن شده است را خیس کرده، که این خود باعث جلوگیری از خشک شدن بتن می شود، عملیات قالب برداری زیر سقف پس از هفت روز، امکان پذیر می باشد که باید با نظر مهندس ناظر انجام شود.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

گام دوازدهم- سقف شیروانی: در صورتی که ویلا یک طبقه باشد، پس از پایان سقف شروع به خرپا سازی می کنیم،بهتر است در محل آکس ستون ها، قبل از بتن ریزی سقف، پلیت هایی را تعبیه کرده و بعد از بتن ریزی خرپا بر روی این صفحه، پلیت ها جوش شده و عملیات خرپاسازی طبق نقشه اجرا می شود، گاهی ممکن است سقف شیروانی بر روی سقف آخر، به این صورت انجام شود: پس از قالب گذاری سقف برای آرماتور گذاری، فقط پودرهای بتن، آرماتور گذاری و قالب بندی و صفحه پلیت کارگزاری شود و سقف شیروانی بر روی آن اجرا گردد که در پایان برای پر کردن جاهای خالی توسط میلگرد و توری، رابیتس محل های خالی پر شود و بعد توسط گچ کاری یا سیمانکاری با مدلهای مختلف گچ بری شود.

گام سیزدهم- دیوار چینی: پس از اجرای سقف شیروانی شروع به کرسی چینی و سیمان آستر دور آن و یک لایه عایق رطوبتی بر روی آن می کنیم و توسط بلوک سبک لیکا یا آجر گری یا سفال، دیوار اطراف ساختمان و داخل آن را می سازیم که داخل شامل دیوار سرویس بهداشتی، مستر، حمام، آشپزخانه و سونا یا جکوزی در صورتی که از قبل در داخل بنا تعبیه شده، می باشد.

گام چهاردهم- نازک کاری: پس از دیوار چینی شروع به گچ کاری دیوارهای داخلی می کنیم و پس از آن لوله کشی گاز و آب و تاسیسات در داخل دیوارها، توسط تاسیساتی و برقکار ماهر کار گذاشته می شود. پس از آن سرامیک کردن و کاشی کاری سرویس و حمام و آشپزخانه انجام می شود، پس از آن پنجره و درب بیرونی کار گذاشته می شود، پس از تکمیل گچ کاری و انداختن شیرهای فلکه، داخل حمام و دستشویی ، کلید و پریزها کار گذاشته می شود، در نهایت رنگ آمیزی واحد انجام می شود و نمای ساختمان نیز تکمیل می شود. به همین سادگی مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد را آموختید.امیدواریم موفق باشید.

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
*نکات مهم در ساخت ویلا*

برای ساخت ویلا لازم است که قبل از هر اقدامی برنامه‌ریزی صحیحی از تمام مراحل کار و برآورد درستی از هزینه داشته باشید.

*قبل از هرکاری تجسم کنید که درنهایت دوست دارید ویلایتان چه شکلی باشد. می‌توانید با جستجوی ساده‌ای در اینترنت و مجلات معماری ایده‌های خود را ثبت کنید.

*در زمان طراحی نقشه انتخاب‌های نهایی خود را در آن اعمال کنید تا بتوانید برآورد درستی از هزینه‌ها داشته باشید. بهتر است طرح نهایی را با چند مشاور و کارشناس خبره دیگر نیز در میان بگذارید و بهترین ایده ممکن را پیاده‌سازی کنید.

*برای اجرای عملیات ساخت ویلا تنها به یک پیمانکار اکتفا نکرده و از چند پیمانکار معتبر و معمار خبره برای قیمت استعلام کنید.

*قرارداد ساخت ویلا را به‌صورت جزئی و برای تمام قسمت‌هایی که باید ساخته شوند تنظیم کنید. چنانچه تمام عملیات صفرتا صد کار تا زمان سکونت را به یک پیمانکار واسپاری می‌کنید کوچک‌ترین جزئیات را در قرارداد قید کید. این جزئیات شامل : تعداد سرویس‌های بهداشتی و نوع آن‌ها (حتی نوع شیرآلات)، تعداد کابینت‌ها و جنس آن، سیستم گرمایش و سرمایش و… همه در تعیین قیمت نهایی بسیار تأثیرگذار است و اگر در قرارداد ذکر شود پیمانکار موظف به اجرای آن است.

*حتماً سازه خود را قبل از شروع عملیات بیمه کنید تا در صورت هرگونه سانحه چه برای کارگران و چه در مورد خود سازه خسارتی متوجه شما نشود .

با تحقیق درباره سازه‌های

مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد
مراحل ساخت ویلا از صفر تا صد

اطراف و استحکام آن‌ها اسکلت آن را از نوع بتنی یا فلزی انتخاب کنید.

*ساخت ویلا عموماً در اماکنی که دارای آب‌وهوا و جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد انجام می‌شود بنابراین با تعداد پنجره‌های مکفی از این جاذبه‌ها نهایت استفاده را ببرید.

*تعداد اتاق‌خواب‌ها و فضای داخلی را با توجه به تعداد افراد خانواده و نیازهای خود طراحی کرده تا در هزینه صرفه‌جویی شود.

*بهتر است حداقل ۱۰ درصد از هزینه کل پروژه را به‌عنوان بودجه اضطراری یا کمکی برای روز مبادا پس‌انداز کنید.

***  با انتخاب یک دکوراسیون مناسب به راحتی می توانید زیبایی شگفت انگیزی به ویلای تان بدهید، انتخاب هماهنگ رنگها و سبک ها با همدیگر بسیار تاثیر گذار است، بنابراین سعی کنید حتما این مهم را به دستان پرتوان یک متخصص بدهید.***

1 نظر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید