چراغ

چراغ
مایه نور و روشنایی هستم.

چراغ یار دیرین انسان در ظلمات شب بوده
واژه چراغ، یک واژه ملموس است. یک وسیله همیشگی زیر سقف خانه، روی طاقچه، در دستان یک مرد در تاریکی. واژه چراغ ناخودآگاه ما را به سمت واژه های مکمل می برد. لامپ، فانوس، لوستر، چراغ راهنمایی رانندگی.
خانواده چراغ، امروزه آنقدر وسیع است که با یک دقیقه تامل در این واژه، می توان صد ها واژه دیگر در کنار آن گذاشت.
بهتر است برای اهمیت این وسیله در زندگی روزمره مان، ضرورت وجود آن را در چند حوضه بررسی کنیم.
چراغ در پستو معماری
از قدیم چراغ از عناصر حیاتی تولید نور مصنوعی، در معماری به شمار می رفته است. در قدیم استفاده از چراغ در بنا های مذهبی و در نمای این ساختمان ها، در تاریکی های شب این بنا را مشخص و منور می نمود و حالت عرفانی و معنوی را به محیط و انسان ها می داد.
امروزه اما چراغ در زمینه نور های مصنوعی و یا نورپردازی داخلی، اهمیت بیشتر دارد. چراغ در معماری تنها به معنای روشن نمودن یک محیط نیست. اگر چه یکی از کاربرد های بدیهی یک چراغ همین است.
نور حاصل از چراغ، موجب نور پردازی می شود و می تواند در وسیع و یا کوچک نمودن یک محیط پر کاربرد باشد. بدین منظور می توان چراغ ها را در کنج محیط قرار داد تا مرکز محیط روشنتر شود و فضا بزرگتر جلوه کند.
یکی از مهمترین مکان های حضور چراغ در یک خانه، اتاق خواب است. چراغ در اتاق خواب با نور ملایم خود، خواب آرام شب را به همراه می آورد. با قرار گیری در کنار تخت، امکان مطالعه در شب را فراهم می سازد.
اهمیت چراغ در معماری، منحصر به نورپردازی داخلی نیست، بلکه می توان از چراغ در نمای ساختمان استفاده نمود. همین امر موجب می شود تا در هنگام شب، با ساختمان های مخوف و تاریک مواجه نشویم.
چراغ های مورد استفاده در نمای ساختمان، با ایجاد نور با طیف رنگی مختلف، ایجاد سایه و روشنایی به یک ساختمان هویت و به شهر خاصیت حیات بخشی و نشاط ببخشد.
در نتیجه اهمیت چراغ در معماری، در حوضه های زیر است:
• روشنایی داخلی
• روشنایی در نما
• تغییر حس فضا و هویت بخشی به آن
چراغ در ورای شهرسازی
نور در شهر به منزله یک عنصر مهم و موثر بر کیفیت فضاهای شهری و تصویر ذهنی افراد از محیط است. چراغ در محیط شهری به دو منظور روشنایی و نور پردازی استفاده می شود.
در بحث روشنایی شهر، چراغ های روشنایی در اماکنی همچون، معابر، خیابان ها، زمین های ورزشی و … قرار می گیرند و علاوه بر روشنایی این محیط ها، با توجه به شدت نور ایجاد شده باعث ایجاد حس امنیت در افراد می شوند.
نور پردازی و یا نور آرایی نیز، موجب سرزندگی فضا، حضور مردم در ساعات پایانی شب در خیابان و در پی آن رونق اقتصادی می شود. جلوه یک شهر توسط چراغ های موجود در آن با آرامش همراه می شود و با هویت می شود. بدین منظور می توان از انواع چراغ ها ، با میزان شدت نور، طیف رنگی نور و زاویه تابش مناسب ، بر احجام شهری زیر اعمال نمود:
• میادین
• مجسمه های شهری
• تزیین نمای ساختمان
• پارک ها
• تابلو های تبلیغاتی
چراغ، یک هشدار به موقع
ضرورت چراغ تنها برای روشنایی نیست، اگرچه برای دید شب ضروری است. اما از این وسیله می توان به عنوان یک هشدار آنی نیز استفاده نمود.
به عنوان مثال، چراغ راهنمایی رانندگی چندین دهه است که موجب شده تا عابرین پیاده و ماشین سواران، به خوبی با یکدیگر کنار بیایند. همین سه چراغ رنگی ساده توانسته جان بسیاری از ما را نجات داده و همچنین موجب ایجاد قوانین شهری گشته است.
سایر چراغ های هشدار دهنده را می توان در یک نگاه بررسی نمود:
• چراغ های چشمک زن در کنار جاده ها
• چراغ هشدار دهنده در خودرو ها
• چراغ هشدار ایمنی در برج ها و دکل ها
• چراغ قوه

نمونه کار باز سازی و نمای ساختمان

پروژه ایستگاه نواوری شریف شرکت مهندسی ساز

فروش پروفیل کرتین وال
  پروژه بزرگ ایستگاه نوآوری شریف پروژه بزرگ ایسنگاه نوآوری شریف در خیابان حبیب اللهی با...

فروش پروفیل کرتین وال

فروش پروفیل کرتین وال
فروش پروفیل کرتین وال و یا برای خرید پروفیل کرتین وال می توانید با...

نمونه کار نما

نمونه کار نما پاساژ
نمونه کار نما نمای خشک چیست؟ در سیستم نمای خشک برای اتصال المان ها به یکدیگر از ملات...

بازسازی

نمونه کار بازسازی
بازسازی نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از...

نمونه کار بازسازی مهندسی ساز

نمونه کار بازسازی مهندسی ساز نمونه کار بازسازی و ساخت مهندسی ساز با توجه به درخواست...

محبوب ترین مقالات مهندسی ساز

جدید ترین مقالات مهندسی