خانه ماشین آلات و ابزار

ماشین آلات و ابزار

ماشین آلات نامی کلی است برای اشاره به دستگاه‌های ویژه کارهای مختلف صنعتی. بحث ماشین آلات در بارهٔ تولید و ساخت قطعات با براده و بدون براده است، یک متخصص ماشین آلات می‌تواند با دانش و فن خود یک قطعه را با توجه به جنس قطعه، شکل، خاصیت و مقدار هزینه آن قطعه را بسازد.

شاخه‌ای فرعی از صنعت است، که تولید و تعمیرات ماشین آلاترا برای کاربران، صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصادی، بر عهده دارد. صنعت ماشین‌آلات است

در سازه های عمرانی ماشین آلات و ابزار قسمت بزرگی را تشکیل می دهند معرفی و دانش استفاده از آن کمک بسزایی در دانش مهندسی دارد ،در اینجا کیفیت ابزار های موجود در کشور و ماشین آلات را مورد بررسی قرا داده ایم.

محبوب ترین مقالات مهندسی ساز

جدید ترین مقالات مهندسی