فضای سبز

فضاهای سبز بخش مهمی از زیرساخت سبز شهرها هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم و همچنین خدمات فرهنگی مانند تفریح ​​و ترمیم را ارائه می دهند.

فضای سبز در ساختمان برای کاهش دما و نویز و صدا و حذف آلودگی ایجاد می شوند.همچنین به عنوان تاثیر مثبتی در ارتقای سلامت جسمی و روحی ساکنین و ارائه فرصت هایی برای تعامل و تفریح ​ به شمار می روند.

مهندسی ساز اعتقاد دارد به فضای سبز اهمیت کافی در کشور داده نشده و ما افراد جامعه می توانیم با ایجاد فضای سبز مناسب در ساختمان ها و سازه های خود این کاستی را جبران کنیم .سعی شده دقت بیشتری در این قسمت از سمت گروه دراین بخش صورت گیرد.

هیچ آیتمی

MOST POPULAR

HOT NEWS

https://www.mohandesisaz.com/wp-content/themes/Newspaper-child