فضای سبز

فضاهای سبز بخش مهمی از زیرساخت سبز شهرها هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم و همچنین خدمات فرهنگی مانند تفریح ​​و ترمیم را ارائه می دهند.

فضای سبز در ساختمان برای کاهش دما و نویز و صدا و حذف آلودگی ایجاد می شوند.همچنین به عنوان تاثیر مثبتی در ارتقای سلامت جسمی و روحی ساکنین و ارائه فرصت هایی برای تعامل و تفریح ​ به شمار می روند.

مهندسی ساز اعتقاد دارد به فضای سبز اهمیت کافی در کشور داده نشده و ما افراد جامعه می توانیم با ایجاد فضای سبز مناسب در ساختمان ها و سازه های خود این کاستی را جبران کنیم .سعی شده دقت بیشتری در این قسمت از سمت گروه دراین بخش صورت گیرد.

هیچ آیتمی

محبوب ترین مقالات مهندسی ساز

جدید ترین مقالات مهندسی