فضای سبز

فضاهای سبز بخش مهمی از زیرساخت سبز شهرها هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستم و همچنین خدمات فرهنگی مانند تفریح ​​و ترمیم را ارائه می دهند.

فضای سبز در ساختمان برای کاهش دما و نویز و صدا و حذف آلودگی ایجاد می شوند.همچنین به عنوان تاثیر مثبتی در ارتقای سلامت جسمی و روحی ساکنین و ارائه فرصت هایی برای تعامل و تفریح ​ به شمار می روند.

مهندسی ساز اعتقاد دارد به فضای سبز اهمیت کافی در کشور داده نشده و ما افراد جامعه می توانیم با ایجاد فضای سبز مناسب در ساختمان ها و سازه های خود این کاستی را جبران کنیم .سعی شده دقت بیشتری در این قسمت از سمت گروه دراین بخش صورت گیرد.

نمونه کار باز سازی و نمای ساختمان

پروژه ایستگاه نواوری شریف شرکت مهندسی ساز

فروش پروفیل کرتین وال
  پروژه بزرگ ایستگاه نوآوری شریف پروژه بزرگ ایسنگاه نوآوری شریف در خیابان حبیب اللهی با...

فروش پروفیل کرتین وال

فروش پروفیل کرتین وال
فروش پروفیل کرتین وال و یا برای خرید پروفیل کرتین وال می توانید با...

نمونه کار نما

نمونه کار نما پاساژ
نمونه کار نما نمای خشک چیست؟ در سیستم نمای خشک برای اتصال المان ها به یکدیگر از ملات...

بازسازی

نمونه کار بازسازی
بازسازی نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از...

نمونه کار بازسازی مهندسی ساز

نمونه کار بازسازی مهندسی ساز نمونه کار بازسازی و ساخت مهندسی ساز با توجه به درخواست...

محبوب ترین مقالات مهندسی ساز

جدید ترین مقالات مهندسی