فرم چک لیست

0
1393
چک لیست
چک لیست

فرم چک لیست ها

فرم چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا برای مهندسین اجرا بسیارمهم است. زیرا در زمینه های اداری و سازمان های حسابرسی وساخت و ساز ها کاربرد دارد. به علت پیچدگی و موضوعات متنوع در زمینه ساخت و سازهای شهری ، به کاربردن روش های نظارتی بسیار اهمیت دارد .از میان روش های نظارتی» بازید مهندس ناظر« از اهمیت ویژه ای بر خورداراست .

چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا به معنای فراهم کردن اطلاعات برای یک مدیریت اثربخش وحقیقی تعریف می شود.

چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا خوب است که بتواند اطلاعاتی واقعی و اثر بخش برای مدیریت فراهم آورد.

چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا زمانی موثرو تاثیرگذار است که به شکل دقیق و بر مبنای واقعی ارائه گردد.

ازنیازهای یک سیستم نظارتی واجرایی ارائه چک لیست هاو برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا بر مبنای دقت می باشد.

در هنگام مرور چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا بایستی مواردی را که مشکل دارند به افراد نشان داده واقدامات لازم برای رفع مشکل را لحاظ نماییم.

سوالات مطرح شده در چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا، همسو با قوانین و اهداف شرکت مورد نظر می باشد.

چک لیست ها وبرگه های مورد نیازنظارت و اجرا در معماری، کلیات و حداقل های موردنیاز را شامل می گردد که مهندس ناظر باید در پُرسه پروژه کنترل نماید.

نور، تهویه، نما، کف سازی و شیب بندی بام، فضای سبز و… جز زیرمجموعه چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا معماری می باشد.

چک لیست
چک لیست

چک لیست چیست؟

چک لیست ها شامل سوالاتی می گردند که مرتبط به اهداف دستگاه های اجرایی و قوانین ومقرات آنها باشد؛ که رعایت کردن چنین چک لیست هایی درانجام وظایف نظارتی و اجرا الزامی می باشد.

انواع چک لیست کدامند؟

چک لیست های جامع طراحی  شده ی سازه های فلزی مورد نیاز طراحان و ناظران

به علت حجم بالای  کار مهندسین طراح برخی از موارد و کارها را فراموش می کنند . چک لیست ها به گونه ای طراحی شده است که تمام کلیات و جزییاتی که مهندس ناظردر پروژهای خود به آن احتیاج خواهد داشت به صورت ویژه برای کمک به آنها طراحی گردیده است .

این چک لیست ها شامل 44 مورد از مهم ترین مباحث و نکات  درجهت اعمال و بررسی مهندسین ناظر و اجرا تنظیم شده است چک لیست های سازه های فلزی به شرح زیر می باشد:

برگه های مشخصات فنی ساختمان

چک لیست زلزله

چک لیست های گود برداری

دفترچه محاسبات

فایل    safe

چک لیست مشخصات فنی ساختمان چیست : چک لیستی می باشد که مهندس ناظر آن را تکمیل
می کند و به دفتر خدمات الکترونیک شهر و شهر داری تحویل داده می شود.

برخی ازچک لیست های مشخصات فنی ساختمان فرم چک لیست

الف ) اطلاعات عمومی و کلی ساختمان

1)آدرس ساختمان

2) زمان ساخت

3) مساحت زیر بنا

4) نو سازه

ب) مصالح

1- مشخصات بتن مصرفی

2- مشخصات میله گرد مصرفی

3-مشخصات فولاد مصرفی

ج) اطلاعات اجزای سازه ای

1-نوع سقف

2- وضعیت اتصالات

چک لیست های که در بالا به آنها اشاره کردیم توسط مهندس محاسبه و بررسی وناظرپروژه آن را مهروامضا می کند.

چک لیست
چک لیست

پنج دستگاه که مطابق قانون مورد نظارت و رسیدگی قرار می گیرند

1-دستگاه های دولتی

2- دستگاه های نیمه دولتی

3-دستگاه های عمومی

4-اتحادیه وتعاونی ها

5-شرکتهای دولتی

ویژگی های ناظر خوب

*ا یمان به هدفی که دارد

* علم و تخصص درزمینه فعالیت خود

* توانا در انجام کاری برعهده دارد

* ناظر خوب کسی است که امانت دار و درستکارباشد

* در انجام ماموریت صداقت و راستی داشته باشد

* از یک سابقه خوب برخوردار باشد

* داشتن سعه صدر

شرح وظایف مهندسین ناظرساختمان

اغلب افراد فکرمی کنند که شرح وظایف مهندسین ناظر از پیچدگی خاصی برخوردار نیست بلکه بسیار ساده است وکارآنها تنها مطابق دادن ساختمان اجرا شده با نقشه است. اما باید به شما بگویم که وظایف مهندس ناظر بسیار سخت تراز مطابق دادن ساختمان با نقشه است.

اغلب پیش می آید که در کشیدن نقشه مشکلاتی به وجود آید و یا اینکه به دلیل وجود شریطی خاص نمی توان ساختمان را با نقشه مطابقت داد. مسولیت این نکات همگی برعهده مهندس ناظراست.

مطابق قوانین، اجرای ساختمان باید توسط مجری انجام گیرد.اما اغلب ساختمان ها فاقد مجری می باشد .وظیفه مهندس نظار این است که کارهای انجام شده به واسطه مجری را از نزدیک نظارت کند. اما به علت نبودن مجری وظیفه مهندس ناظر دو برابر می شود.

چک لیست
چک لیست

مواردی که  یک مهندس ناظر باید با آنها آشنا باشد

* قدرت تحلیل کردن نقشه ها :یک مهندس ناظر باید ابتدای ترین کار و ضروریت ترین  کار یعنی توانایی خواندن نقشه ها را بلد باشد .

آنچه که در این زمینه مهم تر از نقشه خوانی است حضور مهندسی است که بتواند نقشه ها را تحلیل و بررسی کند که یک مهندس ناظر به خوبی می تواند آن را انجام دهد زیرا نقشه خوانی را یک پیمانکار آرماتوربندی یا اسکلت فلزی می تواند بخواند ولی تحلیل نقشه به یک فردی که در این زمینه  آگاهی و شناخت کافی دارد مانند مهندس ناظر سپرده می شود.

* آشنایی با نحوه گزارش نویسی ومتون حقوقی: گزارشات ساختمانی جز گذارشات مهم و حساس حقوقی می باشد . مهندس ناظر برا اینکه وظیفه خود را مطابق قانون ساختمان سازی  انجام دهد باید گزارش به شهرداری ارسال کند؛ و این مدرکی است که مهندسان ناظر می توانندوظایفی که انجام داده است را اثابت کند.

درهنگام نوشتن گزارشات حقوقی  دقت لازم را به کار برید زیرا تک تک کلمات آن بسیار مهم است یک گزارش خوب می تواند یک مهندس ناظر را از بحران نجات دهد واورا از جریمه شدن رها سازد و برعکس این موضوع می تواند مهندس ناظر را به درد سر بیندازد .

* آشنایی با قانون کار،و روابط بین کارگر، کارفرما و پیمان کاران: ساختمان سازی  توسط گارگران وپیمانکاران  وزیر نظر کارفرا ساخته می شود.همین امر خود موجب تخلفاتی می گردد که مهندس ناظر باید به دقت برای رفع آنها با قوانین مربوطه آشنا باشد.

* شناختن خاک : شناساسی خاک در ساختمان سازی بسیار مهم است و مهندس ناظر باید باتوجه به نوع خاک دستور میزان عمق گود برداری را صادر کند .

* اجرا سازی و مهار بندی دیواره ها در هنگام گود برداری: یک مهندس ناظر باید درزمان گود برداری  برای ساختمان سازی بسیار با دقت باشد و تمامی ساختمان های اطراف گود برداری را مشاهده کند و اگر با ترک خوردن ساختمان های مجاور محل گود برداری رو به رو شد به سرعت عملیات گود برداری را متوقف کند و اقدامات لازم را در پی گیرد و یا اینکه در شرایط خاص همسایگانی که خانه های آنها اسیب دیده است باید منازل خود را ترک کنند.

* پیاده سازی نقشه : پیاده سازی نقشه جز وظایف مهندس ناظرنمی باشد اما اگر پیاده سازی رامهندس ناظر انجام دهد می تواند جلوی بسیاری از تخریب های ساختمانی که اصول لازم را رعایت نکرده اند را بگیرد. البته اینکه پیاده سازی نقشه به درستی انجام شده است یانه به دست مهندس ناظر
می باشد.فرم چک لیست

* کنترل اجرای صحیح و مقاوم سازی: اجرای دیوار برش ها و بادبند ها باید درست مطابق نقشه انجام شود تا بامشکل رو به رو نشویم.

مهندسان ناظر در ساختمان سازی موظف اند که ساختمان های که  با مسولیت آنها احداث می شود. باید کلیه مشخصات و اصول آن در پروانه و نقشه های فنی ضمیمه کنند و در پایان کار ساختمان که ساخته شده است را با نقشه مطابقت دهند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد و مهندس ناظر از آن چشم پوشی کرده باشد طبق قانون ساختمان جریمه یا تخریب می شود.

قوانینی که مالک باید آنها را رعایت کند

مالک ساختمان گودبرداری ها را نباید زودتر از ساعت هفت صبح شروع کند

مالک ساختمان باید خاک ها  و اضافات را در محلی که شهرداری تعیین کرده است بریزد

مالک باید عواملی که باعث ایجاد سر وصدا می شود مانند تخلیه آجر یا تیرچه آن ازابزار های که این سر وصدا راکم می کند استفاده کنند.

مالک باید درهنگام استفاده از جرثقیل و یا دیگر ماشین ها دقت لازم انجام دهد تا باعث قطعی برق سیمهای مخابراتی نشود و اگر با چنین مشکلی رو به رو شد سریعا به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد و با دادن هزینه نصب دوباره سیم های پرداختی مشکلات را رفع کند.

مالکان ساختمان در هنگام ساختمان سازی باید کلیه اصول مانند باربندها وحصارها و… را رعایت کنند تا باعث به خطر افتادن جان کارگران ساختمانی وحتی عبور و مرور افراد دیگر نشوند.

همگام با کاشتن درخت در مقابل در منزل باید از درختانی که شاخه های و برگ تیغ دار دارند خوداری کنید . همچنین از کاشتن درختانی که باعث کثیف شدن سطح اسفالت ها ومعابر عمومی می شود خوداری نماید.

درب حیاط نباید به سمت بیرون یعنی معابر عمومی باز شوند و همچنین شیشه های که مرتبط به درب اشپز خانه ، توالت ویا حمام هستند نباید شفاف باشند باید از نوع مات استفاده شود.

هر خانه باید یک صندوق پست داشته باشد مالک باید نسبت به نصب صندوق اقدام لازم را انجام دهد.

اگر قصد تخریب ساختمان و باز سازی مجدد دارید نباید خودتان نصبت به قطع گاز ویا جابجا کردن علمک گاز دست به کار شوید بله این جابجای علمک گاز باید توسط اداره گاز انجام شود تا باخطرات جبران ناپذیرجان خود را به خطر نیندازید.

بعد ساخت سازمان مالک باید اسفالت عمومی را که کثیف کرده است به حالت قبل در بیاورد. فرم چک لیست

واقع گرا باشید

چک لیست ها و برگه های مورد نیاز نظارت و اجرا مرتبط با مشخصات فنی هم زمان با نقشه های سازه تحویل داده و دردفاتراسکن می شوند.این چک لیست ها یکی از مباحث در زمینه مستند سازی برای مهندس ناظرمحسوب می شود. نکته حائز اهمیت تنظیم این چک لیست ها بر مبنای واقعیت می باشد.

سپاس از همراهی نگاه مهربانتان.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید