طبیعت

0
187
طبیعت
طبیعت

طبیعت

طبیعت: خانه، تمدن،زادگاه وبنیاد زندگی تمامی انسان های روی کره زمین به طبیعت بازی می گردد. می توان گفت طبعیت یکی از ارکان اصلی در رشد وکمال وبقای زندگی انسان ها می باشد.طبیعت را
می توان همچون سفره ای تشبیه کرد که خداوند برای استفاده وبهره مندی انسان ها از نعمت های بی نظیرش گسترده است، از این رو بر هر انسانی واجب است که در حفظ آن کوشا باشد .

از آنجا که انسان بخش مهمی از نیازهای خود را به واسطه طبیعت برطرف می نماید می توان گفت رابطه متقابلی بین انسان وطبیعت برقرار است.

انسان خود شکل گرفته وتکامل یافته درطبیعت می باشد پس برای ادامه زندگی خود به طبیعت نیازمند است .

باتوجه به اینکه بین انسان وطبیعت یک رابطه دوطرفه برقرار می باشد همیشه باید در حفظ آن کوشا باشیم.

هر صدمه وخسارتی که به طبیعت وارد شود، در حقیقت صدمه ای جدی به زندگی تمامی انسان ها وتداوم حیات شان وارد نموده است.

برای بهره مندی از یک زندگی سالم واصولی باید رابطه سالمی با محیط سبز برقرار نمود واستفاده بهینه از محیط سبز یکی از پایه های زندگی سالم می باشد .

در صورتی که انسان در روال عادی طبیعت تداخلی ایجاد نماید مطمئنا دیری نخواهد گذشت که اثر سو این اقدام خود را در زندگی مشاهده خواهد نمود.

امروزه با تغییر سبک زندگی انسان ها وپیشرفت تکنولوژی شاهد تاثیرات بیشتر طبیعت وانسان بر یکدیگر هستیم که این جریان می تواند گاهی مثبت وگاهی منفی  باشد.

محیط سبز بسیار مقرراتی وقانون مند می باشد واجزا وبخش های تشکیل دهنده آن دارام نظم وترتیب خاصی هستند به طوری که همه اجزای آن دارای سرحد کمال هستند.

محیط سبز می تواند اثر درمانی داشته باشد وروح وروان انسان را تازه کند وجانی دوباره بخشد به طوری که به  افرادی که اختلالات روانی دارند توصیه می شود که به دامان طبیعت بروند.

طبیعت
طبیعت

طبیعت چیست؟

واژه طبیعت و محیط سبز در لغت به معنای سرشت،نهاد،غریزه وجهان مادی می باشد.آب ،خاک،باد وآتش ارکان اصلی محیط سبزمحسوب می شوند.در بیانی دیگر می توان گفت طبیعت تمامی موجودات مادی روی کره زمین وقوانین حاکم برآن ها را شامل می شود، البته طبیعت فقط به زمین محدود نمی شود بلکه آسمان گسترده روی سرما وهمه ی اجزا داخلش وسایر پدیده های پیرامون ما نیز جز جدانشدنی از محیط سبز محسوب می شوند.

فوائد طبیعت بر سلامتی انسان کدامند؟

  • حضور در محیط سبز وگشت وگذار درآن می تواند تاثیرات مثبتی بر حافظه انسان داشته باشد به طوری تحقیقات ثابت نموده است طبیعت موجب ارتقا حافظه کوتاه مدت در انسان ها می شود.
  • رفتن به دامان طبیعت وماندن درآنجا می تواند میزان هورمون کورتیزل وهمچنین ضربان قلب را کاهش دهد از این رو محیط سبز می تواند در کاهش اضطراب واز بین بردن آن موثر باشد.
  • گذراندن زمان در طبیعت می تواند در درمان وکاهش التهابات بدن وبیماری های مرتبط با آن از جمله افسردگی وسرطان موثر باشد.
  • سفر به دامان محیط سبز ولذت بردن از این همه زیبایی ونعمت خداوند می تواند خستگی را از روح وجسم آدمی دور کند واو را برای ادامه زندگی پرهیاهوی شهری آماده نماید.
  • براساس اخرین تحقیقات انجام شده به تاثیر محیط سبز بر حفظ بینایی کودکان پی برده اند ومی گویند محیط سبز می تواند احتمال بروز نزدیک بینی در کودکان را کاهش دهد.
  • قرار گرفتن در محیط سبز وسپری کردن ایامی در آنجا می تواند در کاهش فشار خون وجلوگیری از سرطان موثر باشد.

انسان ها در برابر طبیعت چه وظایفی دارند؟

انسانی که بر اهمیت وجایگاه آن در زندگی اش آگاهی داشته باشد سعی می کند زندگی خود را بر اساس دوستی وتعامل با محیط سبز شکل دهد.مراقبت ازمحیط زیست وحفظ آن، استفاده درست واصولی از آن، پاک نگهداشتن آن،تلاش در حفظ گونه های گیاهی وجانوری،درخت کاری وگل کاری و.. از وظایف هر انسان طبیعت دوستی می باشد وباید زندگی خود را به نحوی اداره نماید که کمترین اثر سوی برطبیعت وادامه حیات آن داشته باشد.

طبیعت
طبیعت

تاثیر انسان بر محیط سبز

از گذشته های دور تا کنون انسان همیشه در جستجوی راه وروشی در طبیعت وپیرامون خود برای حفظ وبقای زندگی شخصی خود می باشد.ذات انسان به گونه ای است که او به استفاده وبکارگیری ابزارو امکانات تشویق می کند.امروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی تاثیر کارهای انسان بر طبیعت بیشتر وعمیق تر شده است به طوری که هرروزه شاهد استفاده وبازسازی مجدد طبیعت توسط انسان هستیم. با کمک طبیعت انسان توانسته است اختراعات واکتشافات بسیاری انجام دهد وبنا ها ووسایل گوناگونی را برای زندگی بهتر تولید نماید از این رو موفق شده است که طبیعت را به خدمت خود درآورد.

پیشرفت تکنولوژی 

همه ی انسان ها حق دارند که با محیط سبزدر ارتباط باشند واز آن استفاده کنند ودر بستر آن به آرامش برسند.از این رو وظایف ومسئولیت هایی را نیزدرقبال حفظ ونگهداری از طبیعت دارند که باید در انجام آن کوشا باشند.امروزه هرچقدر که تکنولوژی پیشرفت می کند رابطه انسان با طبیعت نیز بیشتر می شود وباید بیشتر از گذشته به جایگاه محیط سبز وبقای آن اهمیت دهیم چراکه تعامل با طبیعت بخشی از هویت بشری انسان ها محسوب می شود.

رابطه طبیعت  وهوش افراد

محققان پی برده اند که طبیعت می تواند بر میزان هوش افراد تاثیر بگذارد به طوری که افرادی بامحیط سبز بیشتر در تعامل وارتباط هستند خصوصیات وتفکرات هوشمندانه تری دارند.براساس این تحقیق، افرادی که بیشتر وقت خود را در خارج از فضای منزل ودر محیط سبز سپری می کنند میزان نورون های بدنشان ودرنتیجه خلاقیت هایشان افزایش پیدا می کند وبیشتر می شود، به طوری که می گویند میزان حافظه ودقت افراد پس از یک ساعت قرارگرفتن در طبیعت چیزی حدود 20%افزایش می یابد.به همین جهت توصیه می شود که محیط های کاری را به نحوی طراحی نمائید که بیشترین ارتباط را با طبیعت داشته باشند زیرا پرسنل فعالتر وپویاتر هستند ومی توانند کارها را با دقت وسرعت بیشتری انجام دهند.

جاده ها وتاثیر مثبتشان بر محیط سبز

شاید تصور کنید که وجود جاده ها در مناطق وطبیعت بکر ودست نخورده می تواند اثر منفی ومخربی بر محیط داشته باشد ونظر شما از جهت هایی تا حدودی درست ومنطقی می باشد اما مناطق دست نخورده ودور افتاده ای وجود دارند که بااحداث جاده در نزدیکی آن ها می توان همام منطقه را زنده نمود. در چنین مواردی احداث جاده های طبیعی می تواند مناطق بکر مرده از نظر گیاهی را نجات دهد به عنوان مثال مزرعه دارانی که در این مناطق وجود دارند برای انجام بهتر مراحل کاشت وداشت وبرداشت کشاورزی جاده های خاکی را در زمین های تحت مالکیت خود ایجاد می کنند که نه تنها برای طبیعت ضرری ندارد بلکه می تواند مفید هم باشد.

طبیعت
طبیعت

آلودگی نوری مناطق شهری عامل زودتر رسیدن بهار

چراغانی نمودن شهرها ونورآرایی نقاط مختلف آن اگر چه شهر را زیبا وجذاب می کند وشب های زیبایی را خلق می نماید اما متاسفانه اثرات سوئی بر محیط زیست وطبیعت دارد واکوسیستم را تحت تاثیر خود قرار می دهد به گونه ای که پوشش گیاهی ودرختانی که در شهرها هستند در اواخر زمستان به علت تاثیر این نورها وگرمایی که ایجاد می کنند احساس می کند که تغییر فصلی رخ داده است وبهار از راه رسیده است.به همین علت است که در مناطق شهری زودتر شاهد شکوفه دادن گل ها ودرخت ها هستیم وبراساس تحقیقات صورت گرفته در این مناطق بهار حدود 7الی 8 روز زودتر خودنمائی می کند که این مسئله می تواند اثرات نامطلوبی برآب وهوای کره ی زمین وموجودات زنده داشته باشد.

بشر عامل اصلی به وجودآمدن تغییرات ژنتیکی 

ژنتیک گونه های مختلف گیاهی وجانوری تحت تاثیر عوامل مختلفی قراردارد،شکار وتغییرات محیطی یکی از دلایلی است که به مرور زمان طی سال های طولانی می تواند موجب عوض شدن ژنتیک شود واین قضیه می تواند موجب تکامل گونه های مختلف شود.اما در این میان کارهایی که انسان انجام می دهد موجب شده است این تغییر ژنتیک به درستی انجام نشود وشاهد موجودات جدیدی باشیم  که پیشینه مشخصی داشته اند.از جمله موارد تغییرژنتیک می توان به جنگ جهانی وبمباران شهر لندن اشاره نمود که درطی آن جریانات پشه های زیر زمینی دچار تغییرات ژنتیکی طبیعت شد. به گونه ای با ویژگی های مجزا تبدیل و ظاهر شدند که همچنان وجود دارند وزندگی خود را ادامه می دهند.این قضیه بیانگر این است که انسان می تواند تاثیرات فراوانی بر اکوسیستم وتمامی موجودات داشته باشد از این رو باید در انتخاب وانجام کارهای خود بیشتر دقت نماید.

طبیعت
طبیعت

تاثیرات منفی انسان بر طبیعت و ری اَکشن طبیعت

انسان ها متاسفانه به استفاده نادرست از طبیعت ادامه می دهند وبا این تصور که محیط سبز همیشه ماندگار است سرگرم زندگی خود هستند اما نمی دانند که چه اتفاقات ناخوشایندی در آینده در انتظارشان است.

استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی، قطع نمودن درختان موجود در جنگل ها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی،احداث چاه های زیرزمینی غیر قانونی،استفاده بیش از حد از پوشش های گیاهی مناطق مختلف سبب شده اند که طبیعت دچار اختلالاتی درچرخه حیات خود شود وزندگی انسان نیز تحت تا ثیر قرار دهد.

طبیعت پاسخ رفتارهای نامناسب انسان را به شکل بالارفتن دمای زمین،افزایش سطح آب ها آزاد موجود برروی کره زمین،طوفان ها وسیل های عظیم،انقراض وازبین رفتن برخی از گونه ها جانوری می دهد.

در حفظ طبیعت کوشا باشیم

باتوجه تاثیرات فراوان انسان وطبیعت بریکدیگر ووابسته بودن زندگی وبقای آن ها به یکدیگر باید در حفظ وحمایت از محیط سبز کوشا باشیم وبا استفاده نادرست وبی رویه چرخه طبیعی ومحیط زیست را دچار اختلال ننمائیم که آیندگان این کره خاکی نیز بتوانند از این نعمت الهی استفاده نمانند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید